1/6

Leg.Naprapat Åsa Almudde

etab. 1993

 

Stjärnvägen 1, 181 50  Lidingö

0707-33 77 99

Miramadi Training

Referenser
GDPR/ nya datalagen 

Naprapater har journalplikt och måste samla in personuppgifter till dessa, enligt patientdatalagen. 

Du kan alltid vara trygg med att din journal hanteras konfidentiellt och säkert i enlighet med patientdatalagen. 

Enligt GDPR samlas inte fler uppgifter in än vad som är nödvändigt för en säker journalföring. 

Träning

Jag tränar patienter för att stabilisera ryggraden, förbättra den dynamiska rörligheten i det totala rörelsemönstret, dvs. hur patienten går och står och rör sig i det vardagliga livet.

Leder, disker och mjukdelar påverkas positivt.

Balans, koordination, tyngdpunkt är nyckelfunktioner för att bygga upp en bra rörlighet.

Högkvalitativ träning där varje patients egna behov analyseras och arbetas igenom.

Det är också viktigt att patienten själv har en känsla för hur hen rör sig naturligt funktionellt i sin vardag.

7 råd till en stark och väl fungerande rygg
Råd om egen träning
Intervju i Enterprise Magazine
Referenser

"Här är en naprapat jag verkligen kan rekommendera. Efter mer än 20 års rygg och nackproblem,

3 diskbråcksoperationer och otaliga naprapater och kiropraktorer har jag faktiskt fått hjälp med min värk och det med bara ett fåtal besök. Stort TACK Åsa!"

Bosse Lindberg

Telefon:
0707- 33 77 99

© THE GYM Ltd. all rights reserved.