GDPR träder i kraft den 25 maj 2018.

GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen.

För hälso- och sjukvården finns det sektorspecifik lagstiftning genom PDL (patientdatalagen) och HSLF-FS 2016:40. Dessa författningar kommer fortsatt att gälla efter GDPR:S ikraftträdande och kompletterande förordning. GDPR höjer den generella skyddsnivån i samhället beträffande behandling av personuppgifter. På hälso- och sjukvårdens område är redan skyddsnivån hög genom PDL och SHLF-FS 2016:40. GDPR:S ikraftträdande kommer därför inte få lika stort genomslag inom hälso- och sjukvården som i övriga samhället. 

Du har självklart alltid rätt att få veta vilka uppgifter jag har om dig.

Vid fakturering hanteras faktureringsupgifter enbart av Bättre Rygg Leg.Naprapat Åsa Almudde KB

Samma gäller vid all typ av patientkontakt.