Utbildning & Legitimation

Legitimation

 

1994 infördes, genom riksdagsbeslut, legitimation för naprapater. För legitimation fordras Naprapatexamen med 4 års utbildning vid Naprapathögskolan och därefter praktik under totalt ett år. Legitimationen innebär att yrkestiteln naprapat är skyddad och endast får användas av den som har legitimation, särskilt förordnande eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring. Legitimationen kan utfärdas först efter att Socialstyrelsen har mottagit en komplett ansökan och avgiften är betald. Legitimationspraktiken består av två delar där den första utgörs av praktik inom offentlig vård och den andra av praktik hos legitimerad naprapat.

För mer information och en aktuell beskrivning av regelverket kring legitimationspraktiken besök socialstyrelsens hemsida och gå in på "Praktiktjänstgöring för naprapater" respektive "Ansökan om legitimation för naprapater"

​​Naprapat är en yrkesskyddad titel.

Utbildningen består av 4års heltidsstudier och i Sverige tillkommer ett års praktiktjänst inom offentlig vård och hos leg.naprapat får att man ska få ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Björn J:son Berg startade Naprapatic School Stockholm 1970, han utbildade sig i Chicago på Chicago College of Naprapathy och hade bla naprapatins grundare dr.Oakley Smith som lärare.

Idag är Naprapathögskolan den största skolan i Norden inom avancerad manuell medicin.

Under ubildningen varvas teoretiska basämnen med praktisk träning. Den basmedicinska, teoretiska, delen av utbildningen omfattar såväl humanbiologiska som medicinska ämnen och utgör ungefär halva totala utbildningstiden. Under termin 2 börjar de teoretiska ämnena varvas med praktisk undervisning och träning.

läs mer: www.nph.se